...

Księgowość 4.0 dla handlu detalicznego i hurtowego

Gospodarka magazynowa jest podstawowym i najważniejszym elementem w prowadzeniu księgowości takich firm. Prawidłowo prowadzona ewidencja  magazynowa  pozwała  monitorować proces sprzedaży, prawidłowo ocenić ryzyko i reagować na niepożądane zdarzenia. Kontrola procesów zachodzących w gospodarce magazynowej to 50% sukcesu dla każdej firmy handlowej. Nasze biuro ma wieloletnie doświadczenie w ustawianiu procesów i nadzorowaniu nad obrotem towarowym w firmach handlowych specjalizujących w handlu detalicznym (utargi, kasy fiskalne) oraz handlu hurtowym (odprawy celne, intrastaty, incotermsy).

Mamy doświadczenie i kompetencje w obsłudze firm prowadzących handel detaliczny oraz hurtowy.
Świadczymy usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe oraz usługi z obszaru kadr i płac dla firm realizujących usługi w zakresie handlu towarami żywnościowymi jak i nieżywnościowymi.
Rzetelnie ewidencjonujemy sprzedaż towarów wraz z właściwym rozliczaniem używanych kas fiskalnych. Przygotowujemy dokumenty tj. ewidencja strat, ewidencja korekt, spis z natury.