...

Optymalizacja procesów

Dlaczego warto optymalizować procesy biznesowe?

Nawet najdoskonalsze procesy w firmie z biegiem lat stają się niewydolne. Bierze się to stąd, iż wraz ze wzrostem skali działania firmy do istniejących procesów dochodzą nowe elementy, tworzone są doraźnie nowe procesy, zachodzą interakcje między procesami. Rozwiązania, które sprawdzały się jeszcze kilka miesięcy temu, obecnie przysparzają więcej problemów niż pożytku. Koniecznością jest okresowa ocena efektywności procesów zachodzących w firmie i ich optymalizacja oraz, jeśli jest taka możliwość, to również automatyzacja. W ekstremalnych przypadkach, przy dużej niewydolności procesów, konieczna jest radykalna zmiana polegająca na zbudowaniu procesów od nowa. Niezależnie czy dokonujemy optymalizacji procesu, zadanie ma na celu zmianę procesu w taki sposób, aby był on efektywny, stabilny, powtarzalny i skalowalny, tzn. aby kosztował mało i działał tak samo dobrze niezależnie od skali działania.

W ramach naszej oferty skupiamy się na:

  • doborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności;
  • wyborze korzystnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych;
  • konsultacjach w zakresie zmiany formy opodatkowania na dany rok kalendarzowy;
  • wyborze formy rozliczania zobowiązań podatkowych (okresy rozliczeniowe, możliwość zastosowania zaliczek uproszczonych);
  • przeprowadzaniu i pomocy w zakresie procesów restrukturyzacyjnych (przekształcenia, połączenia, podziały, aporty);
  • przeprowadzaniu analiz w zakresie wyboru formy zatrudnienia osób w zakresie kosztów z tym związanych oraz ryzyka na gruncie przepisów z zakresu prawa pracy;
  • analizie rozwiązań prawnych i księgowych pod kątem ich zastosowania w danym stanie faktycznym i wpływu na obraz jednostki zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym.