...


Audyt - wsparcie dla zarządzających

Nasze podejście do usług audytorskich opiera się na priorytecie rzetelnej i przydatnej informacji. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli firm, którzy nie mogą osobiście doglądać każdej operacji swoich rosnących biznesów. Realizowane przez nas prace audytorskie są zorientowane nie tylko na wypełnienie obowiązków nałożonych przez prawo lecz przede wszystkim na ocenę jakości prowadzonego biznesu, wykraczając tym samym poza obszar rutynowych procedur działania. Wykorzystanie współczesnej techniki obliczeniowej pozwala nam na stosowanie nowoczesnych metod identyfikacji obszarów największego ryzyka finansowego w funkcjonowaniu firmy. Stosując je zapewniamy naszym Klientom większe bezpieczeństwo i zwiększamy stopień pewności, że podczas rewizji nie pominięto żadnych istotnych spraw. Wieloszczeblowe i ponadnarodowe procesy konsolidacyjne są naszym rutynowym zakresem prac.